Quy trình canh tác xoài an toàn

Quy trình này dựa trên quy trình sản xuất xoài theo Việt GAP của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp cùng Viện cây ăn quả Miền Nam biên soạn, quy trình xử lý ra hoa xoài của Trung tâm khuyến nông Đồng Tháp năm 2016.

data netowrking commitment icon Tải về xem

Quản lý rơm rạ sau vụ lúa Đông Xuân

Hàng năm từ tháng 2 đến tháng 4, sau khi thu hoạch lúa Đông xuân xong, gần như toàn bộ diện tích trên 200.000 ha của Đồng Tháp đều tiến hành đốt đồng để vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị xuống giống vụ Hè thu.

data netowrking commitment icon Tải về xem

Kỹ thuật trồng Xoài theo VietGAP

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả an toàn tại Việt Nam (VietGAP: Vietnamese Good Agricultural Practices) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

data netowrking commitment icon Tải về xem

Phân vi sinh DASVILA chuyên dùng cho lúa, bước đột phá của cty DASCO

Theo Ths Nguyễn Phước Tuyên (Phó giám đốc TTKN Đồng Tháp) cho rằng đối với những giống lúa thơm phân vi sinh Dasvila có tác dụng kích thích tăng mùi thơm đối với các giống lúa này. Phân vi sinh Dasvila phù hợp với tất cả các loại đất và đặc biệt trên vùng đất phèn ở Việt Nam. Sử dụng phân vi sinh Dasvila thời gian dài có tác dụng cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu cho đất, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường sống.

data netowrking commitment icon Tải về xem

Hướng dẫn sử dụng phân vi sinh DASVILA

Sử dụng DASVILA giảm 50% phân đạm hoá học, giảm 100% phân lân từ đó giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận. Để đạt hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng phân vi sinh DASVILA nên áp dụng theo hướng dẫn sau:

data netowrking commitment icon Tải về xem