data netowrking commitment icon Chính sách chất lượng

Công ty Dasco luôn chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm và hệ thống quản lý phù hợp với các chuẩn mực Quốc tế về Quản lý Chất lượng và Môi trường, hiện tại công ty đã đạt được Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001 . Để thực hiện chính sách chất lượng, DASCO luôn theo đuổi nguyên tắc nền tảng “lợi ích nông dân, thân thiện môi trường và hiệu quả cho doanh nghiệp”.

data netowrking commitment icon Nghiên cứu – Ứng dụng

Xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi nhằm kế thừa và phát huy giá trị cốt lõi của DASCO để nghiên cứu – ứng dụng, sản xuất ra những sản phẩm lợi ích nông dân, thân thiện môi trường và hiệu quả cho doanh nghiệp.

data netowrking commitment icon Cam kết

Tất cả các yêu cầu của khách hàng đều được xem xét để giải quyết thấu đáo trên cơ sở tốt nhất có thể cho khách hàng và phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng của công ty. Tạo môi trường thuận lợi để tất cả nhân viên cống hiến, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

data netowrking commitment icon Phấn đấu  

DASCO liên tục cải tiến sản phẩm, ứng dụng những thành tựu Khoa học – Kỹ thuật tiên tiến và phấn đấu để trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp vật tư nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long.