Hiệu quả phân vi sinh Dasvila

Phân vi sinh Dasvila giúp nhà nông tiết kiệm 50% chi phí bón phân, giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu cho đất.